Nhân viên Lê Trang Ly

Họ và tên: Lê Trang Ly

Chức vụ: Thiết kế

Giới thiệu: Be in love with your life, every minute of it.

Kinh nghiệm: 1 năm

Dự án

Cải tạo cửa hàng kinh doanh Khăn chầu áo ngự – Phụ kiện hầu thánh

5C Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Diện tích: 10m2
Chủ đầu tư: Anh Huân - Chị Oanh
Xem thêm

Tin tức

Nội dung đang được cập nhật