Giá trị cốt lõi

25/02/2023

Sau gần gần 2 năm hoạt động, miệt mài suy nghĩ và tìm kiếm giá trị cốt lõi của công ty.

Chúng tôi cam kết thực hiện tư tưởng cốt lõi và gìn giữ giá trị cốt lõi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Kanith đã thống nhất tư tưởng cốt lõi và các giá trị cốt lõi sau.

 

Giá trị cốt lõi của Kanith

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *